DISCOGRAPHY

Yuto Tatsumi and Second ~ Hana Yuzuki ~

2022.07.06
ALBUM
VICL-65713
¥ 3,300 (tax included)
 • Yuzuki Hana (version with dialogue)
  Composition: Fumihiko Hara Composition: Chiaki Oka Arrangement: Shigenobu Ishikura
 • "Ryomado"
  Composition: Makoto Kitajō Composition: Akito Yomo Arrangement: Yoshihisa Nakajima
 • "Naniwa Moon"
  Composition: Keiya Mizuki Composition: Akito Yomo Arrangement: Tatsuo Matsui
 • "The Life of Lawless Pine (with a thousand courage)"
  Composition: Yujiro Yoshino Composition: Masao Koga Arrangement: Shigenobu Ishikura
 • "Drunk song (with Soran Bushi)"
  Composition / Composition: Ikuzo Yoshi Arrangement: Shigenobu Ishikura
 • "Sentimental Heart"
  Composer: Rei Sakishima Composer: YORI Arranger: Yuichi Nonaka
 • "Invited to Eden"
  Composer: Rei Sakishima Composer: YORI Arranger: Yuichi Nonaka
 • "Mayonaka no Door-Stay With Me"
  Composition: Yoshiko Miura Composition: Tetsuji Hayashi Arrangement: Go Suzuki
 • "Single Bed"
  Composition: Tsunku Composition: Hatake Arrangement: Sanyo Tada
 • "One more"
  Composition / Composition: FUNKY MONKEY BABYS / Yuka Kawamura Arrangement: Yasuhiro Abe
 • "Friend"
  Composition: Keiya Mizuki Composition / Arrangement: Go Suzuki
 • [Bonus track] "Life Yokocho (guitar version)"
  Composition: Ide Haku Composition: Minoru Endo Arrangement: Isao Saito